Polska Grópa Górnicza
Coalmex
Unia Europejska

Autoryzowany Sprzedawca
Polskiej Grupy Górniczej

Spółka Coalmex, jako Autoryzowany Sprzedawca Polskiej Grupy Górniczej S.A. (siedziba PGG w Katowicach) zajmuje się hurtową i detaliczną sprzedażą węgla.

Materiały termoplastyczne, kompozyty: gospodarka w obiegu zamkniętym

Gospodarka o obiegu zamkniętym (Circular Economy) stanowi alternatywny, bardziej zrównoważony model w stosunku do gospodarki liniowej. Zasada gospodarki liniowej to „wyprodukuj, użyj, wyrzuć”.