Zapraszamy ekspertów instytucje badawcze do współpracy.

Coalmex Sp. z o.o.

Naszym celem jest zmiana technologi produkcji tworzyw sztucznych i kompozytów w produkty spełniające wymogi gospodarki w obiegu zamkniętym.

Coalmex Sp. z o.o.
ul. Kletówki 52/4
38-400 Krosno
e-mail psz@coalmex.pl

tel. 726 226 002

Coalmex - Materiały termoplastyczne, kompozyty: gospodarka w obiegu zamkniętym