Coalmex Sp. z o.o.

Spółka Coalmex, jako Autoryzowany Sprzedawca Polskiej Grupy Górniczej S.A. (siedziba PGG w Katowicach)
zajmuje się hurtową i detaliczną sprzedażą węgla.

Sprzedaż detaliczna realizowana jest ze składu w Przeworsku: 37-200 Przeworsk, ul. Głęboka 15, tel. 166487039

Sprzedaż hurtowa dokonywana jest na kilka sposobów:

- Transportem samochodowym z kopalni do odbiorcy
- Transportem kolejowym z kopalni do odbiorcy
- Transportem kolejowym do wskazanej stacji PKP, a następnie przeładunek na transport samochodowy i dostawa do odbiorcy.

Coalmex - Autoryzowany Sprzedawca Polskiej Grupy Górniczej Krosno, Dębica