Od maja 2018 r. Spółka rozpoczęła cykl prac badawczych mających na celu uzyskanie nowej technologii produkcji kompozytów WPC ( Wood-Plastic Composite ) opartych na procesie wytłaczania.

Celem badań jest uzyskanie lepszej wydajnościowo technologii oraz otrzymanie wyższych parametrów kompozytów WPC i uzyskiwanych z nich wyrobów.

Finalnym zamierzeniem jest komercjalizacja uzyskanych wyników badań poprzez budowę zakładu produkcyjnego.

Coalmex - Materiały termoplastyczne, kompozyty: gospodarka w obiegu zamkniętym